Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

“Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego” ONZ zakończył się wieloma ważnymi decyzjami, bez których dzisiejszy świat mediów i informacji mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Jednym z najważniejszych, elementarnych rezultatów konferencji z 2005 roku była zgoda wszystkich państw członkowskich ONZ na wspólną, globalną koncepcję społeczeństwa informacyjnego, szanującą prawa człowieka i jego wolności, w tym wolność wypowiedzi i wolność informacji. Zachęcamy do refleksji nad wartością telekomunikacji, która w dobie pandemii okazała się kluczowa, nie tylko w kontekście nauki i pracy zdalnej, ale również załatwiania wszelkich spraw urzędowych.